Electrical & Computer Engineering Faculty
Semnan UniversityMohammad Javad Fadaeieslam

Assistant Professor

Python

فصل اول

مقدمه - متغیر - عملگرها در پایتون - آرایه‌ها (مجموعه‌ها) در پایتون - توضیحات - دستور ات شرطی - دستور while - دستور for - تمرین

فصل دوم

ورودی کاربر - تابع - تابع لاندا - اسکوپ یا محدوده کاری متغیر - ماژول یا کتابخانه - تاریخ - ریاضی - بسته - try … except - فایل - تمرین

فصل سوم

کتابخانه NumPy - کتابخانه SciPy تمرین

فصل چهارم

بینایی ماشین

فصل پنجم

یادگیری ماشین مقدماتی